Asistan hekimler: Tükeniyoruz!

MERSİN (ACİL HABER)- Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Jini Güneş, asistan hekimlerin iş yüklerinin pandemi sürecinde arttığını ve sorunlarının katlandığını bunun yanı sıra ücret adaletsizliği ve mobbinglerle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekerek, “Asistan hekimler tükeniyor, farkında mısınız? Çığlığa dönüşen sorunlarımızın duyulmasını istiyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde artan nöbetler, yoğun çalışma saatleri ve stres, mobbing, ücret adaletsizliği gibi iddialar tüm sağlık çalışanları gibi asistan hekimleri de isyan ettirdi. Mersin Tabip Odası da asistan hekimlerin yaşadıkları sıkıntılara kayıtsız kalmadı. Oda binasında, “Asistan hekimler tükeniyor, farkında mısınız?” yazılı pankart açan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Güneş, büyük hayaller ile başladıkları uzmanlık eğitimlerinin çalışma koşulları ve maruz kalınan mobbing ile hayal kırıklığına dönüştüğünü ileri sürdü. Günlük 36 saate varan çalışma sürelerinin, ücretli nöbet ertesi izin hakkının yok sayılmasının, görev tanımının dışındaki angarya işlerle uğraşmanın sorunlardan sadece bazıları olduğuna işaret eden Güneş, “Asistan emeğinin sömürüsünün en çarpıcı hali nöbetlerdir. Resmiyete yansımasa da kimi kliniklerde nöbet sayısı ayda 14-15’i bulabiliyor. Günlük 8 saatlik mesainin ardından 16 saat nöbet tuttuktan sonra ertesi gün çalışmaya, yani 36 saat süreyle çalışmaya zorlanıyoruz. Mevzuatta ‘gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez’ ifadesi yer almasına rağmen başhekimlere kurumda hizmetin aksamaması gerekçeleriyle nöbet ertesi dinlenmesi gereken hekimi mesaiye devam ettirme yetkisi verilmiştir. Asistan hekimlerin çoğunun aylık nöbet süresi 130 saati aşmasına rağmen 130 saati aşan nöbet ücretleri yine mevzuata göre ödenememektedir. Nöbet sonrası izin kullanabilenlere ise nöbet ücreti ödenmemektedir. Mevcut sistemde hekimin ya dinlenme hakkından ya da emeğinden vazgeçmesi isteniyor” şeklinde konuştu.

ASİSTAN HEKİMLER MOBBİNGDEN ŞİKAYETÇİ

Hiyerarşik ilişkilerin mobbinge neden olabildiğini de vurgulayan Güneş, şöyle devam etti: “Sağlık ortamında kıdem ve usta-çırak ilişkisi Hipokrat’tan beri bilinen, tıp eğitimi ve uygulamasının en önemli temellerinden biridir. Ancak bazı durumlarda bu ilişki asistan aleyhine işleyerek iş bölümü, akademik ve uygulamalı eğitim süreçlerinde mobbing olarak karşımıza çıkıyor. Mobbingi bildirmek ve şikâyet etmek isteyen asistan hekimler eğitim alamama, huzurlu bir çalışma ortamında çalışamama gibi tehditlere maruz kalıyor. Bu durum mesleğinin henüz başında olan hekimin motivasyonunu kırıp, yalnızlığa, çaresizliğe veya istifaya sürüklüyor. Pandemi süreciyle beraber asistan hekimler için tüm bu sorunlar katlanarak arttı. Pandemi servislerinde, polikliniklerde, acil servislerde, filyasyonda, laboratuvarda yani pandemi ile mücadelenin her alanında özveri ile görev almamıza rağmen artan iş yükü, ihmal edilen uzmanlık eğitimi, ücret adaletsizliği ve artan mobbing ile karşılaştık. Özellikle COVİD görevlendirmeleri nedeniyle eğitimimiz durma noktasına gelmiştir.” Güneş son olarak, çığlığa dönüşen tüm bu sorunlarının duyulmasını, nöbet sayılarının insani sınırlara çekilmesini, koşulsuz nöbet ertesi izin verilmesini, mobbing ile nöbet ertesi izin konusunda acilen yasal düzenleme yapılması taleplerini sözlerine ekledi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu