“TBMM’nin yetkisi gasp edilmiştir” 

Mersin Barosu Yönetimi İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle tek taraflı feshedilmesine tepki gösterdi. Sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulu üyeleri CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın da katılımı ile Baro Hizmet Binası’nda bir basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz yaptığı kısa değerlendirmede Türkiye’de kadınların ve çocukların şiddetten korunması için mücadele verilen İstanbul Sözleşmesi aniden rafa kaldırılarak tek iradeyle feshedildiğini belirtti. Yeşilboğaz, yapılan uzluğu kabul etmediklerini kaydetti.  Baro Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu ise Anayasa ve kanun hükümlerine aykırı şekilde, tek kişilik irade ile feshi kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. TBMM’ye yetki gaspı yapıldığını anlatan Demircioğlu bunun için her türlü hukuki mücadeleyi vereceklerini belirtti.  11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya  açılan İstanbul Sözleşmesini ilk imzalayan ve onaylayan ülkenin  Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut hükümeti olduğunu hatırlatan Demircioğlu, “Bu sözleşme 19 Mart 2020 tarihli 3718 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile fesih edilmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nin kazanımları için yıllarca mücadele edilmiş ve halen tam olarak uygulanması yönünde mücadelemizin devam ettiği günlerde TBMM iradesinin yok sayılarak temel hak ve özgürlüklerin aleni şekilde yok sayılmasına sebebiyet veren sözleşmeden çekilme kararını kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

“HUKUKA AYKIRI”

İstanbul sözleşmesinin 80. maddesinde  “Her taraf istediği zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle bu sözleşmeyi feshedebilir. Ancak Bu tür fesihler bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasından sonraki üç aylık sürenin sonunu izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girer” şeklinde bir hükmün bulunduğunu vurgulayan Demircioğlu, “Yine T.C. Anayasası 90. Maddesi de yok sayılamaz bir hükümdür. Zira İstanbul Sözleşmesi’nin fesih edildiğini bildiren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi açıkça Anayasamızın 90. maddesine aykırıdır. Kaldı ki halen yürürlükte bulunan T.C. Anayasası madde 104‘te Cumhurbaşkanının yetkileri belirtilmiş olup, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir anlaşma olan İstanbul Sözleşmesi’nin,  gece yarısı çıkartılan bir kararname ile feshedilmesi hukuka aykırıdır” dedi.

“SÖZLEŞMEDEN VAZGEÇMEK İNSAN HAKLARI İHLALİDİR”

Hiçbir haklı gerekçe bulunmadan İstanbul Sözleşmesinin tek taraflı feshini kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Demircioğlu şöyle devam etti: “Anayasa’nın 14. maddesi ile açıkça düzenlendiği üzere devletin insan hakları ile ilgili düzenlemelerdeki kullanacağı yetkinin kötüye kullanılamayacağı yazılıdır. Açıkça görülmektedir ki;  Cumhurbaşkanın; TBMM yerine geçip yasama işlemi yapması fonksiyon gaspıdır. Biz Mersin Barosu olarak, evrensel hukuk kurallarına aykırı şekilde İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi kabul etmediğimizi, çekilmenin açıkça fonksiyon gaspı olduğunu, İstanbul Sözleşmesi’nin kazanımlarını kaybetmemek için her türlü hukuki mücadeleyi vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”

BAŞARIR: NEDEN MECLİSTE KONUŞULMADI?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, “Biz bu sözleşmeyi İstanbul’da onurla, gururla ilk imzalayan ülkeyiz. Ne değişti? Ne oldu? Niye vazgeçtik? Birisi çıkıp bunu açıklamalı. Kadın cinayetleri azaldı mı? Şiddet azaldı mı? Hayır. Peki bir uyarı mı geldi? Bu ülkenin 83 milyonunun, kadınlarımızın bunu bilme hakkı yok mu? Bir baba olarak, bir eş olarak ben bunu merak ediyorum. Neden gece yarısı? Neden Meclis’te konuşulmadı? O sözleşmeyi Meclis onayladı. Açıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yetki gaspı yapılmıştır. Biz sonuna kadar İstanbul Sözleşmesi’ni yaşatmak için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu