“Usta öğreticiler mağdur ediliyor”

Mersin Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Fatma Danacı, Usta Öğretici puanlama sisteminde yapılan değişiklik ile usta öğreticilerin hizmet sürelerinin 10 yıl ile sınırlandırıldığına dikkat çekerek, “Bu durum 25 yıl hizmet veren Usta Öğreticilerin mağduriyetine sebep olmaktadır. Bu maddenin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi gerekir” dedi.

Mersin Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Fatma Danacı, sorunlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde kısmi zamanlı çalışan yaklaşık 98 bin kadrosuz usta öğreticinin Devlet Memurları Kanununda belirtilen sorumlulukları yerine getirmekle birlikte emeklerinin karşılığı olan sosyal haklardan mahrum kaldığını savundu. Geçici personel olarak istihdam edilen kadrosuz usta öğreticilerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından memur veya sözleşmeli olarak kabul edilmediğini hatırlatan Danacı, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise işçi olarak sayılmamaktadır. Bu durum; statüsü belli olmayan, iş güvencesinden yoksun, hiçbir özlük hakkına sahip olmayan, ücretleri resmi tatiller, bayramlar, doğum izinlerinde, vb. günlerde kesintiye uğrayan, aldıkları ücret asgari ücretin bile altında olan, sosyal güvenceleri olmayan eğitim emekçisi sınıfının oluşmasına yol açmıştır. Lakin son Yargıtay kararına göre usta öğreticilerin memur statüsünde çalıştıkları tescil edilmiştir. Memur sendikalarına üye olma çalışmaları başlamıştır. Bu da usta öğreticilerin statü kazanımlarında çok önemli bir adımdır” dedi.

KIDEM TAZMİNATI ALAMIYORLAR

Danacı, aynı görevde çalışan kadrolu usta öğreticilerin 657 sayılı kanunun tanıdığı tüm haklardan yararlanırken, kadrosuz olarak çalışan usta öğreticilerin hiçbir hakka sahip olmamasıyla, aynı hizmeti gören kamu görevlileri arasında hizmet karşılık biçimleri bakımından farklılıklar oluşturarak eşitsizliğe neden olduğunu ve çalışma barışını bozduğunu söyledi. “Kadrosuz Usta Öğreticiler kurumlarına 20-25 sene hizmet etmelerine rağmen kıdem tazminatı alamamakta; emeklerine rağmen kurs onayları yenilenmezse işsiz kalmakta, işsizlik sigortasından da faydalanamamaktadırlar” diyen Danacı, şöyle devam etti: “Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin tamamı aylık 160 saat derse girmemektedir. Ortalama girilen ders haftalık 30 saat, aylık 120 saat civarındadır ve ele geçen ücret 2022 yılında yüzde 41,69’luk bir artışla ve her beş saat için bir saat ilave uygulaması ile 5 bin740 TL’ye çıkartılmıştır ki, bu da şu anki şartlarda geçinilebilecek bir ücret değildir ve asgari ücret kadardır. Kaldı ki, bundan sonraki süreçte haftada 30 saatin altında çalışanlar asgari ücret altında kalacaktır. Bunu düzeltmenin bir yolu bir saat karşılığı 140 olan göstergenin 200 olarak güncellenmesi gerekmektedir ki yoksulluk sınırı üstünde bir ücret alabilelim. Usta Öğretici puanlama sisteminde yapılan değişiklik ile Usta Öğreticilerin hizmet süreleri 10 yıl ile sınırlandırılmıştır. Bu durum 25 yıl hizmet veren Usta Öğreticilerin mağduriyetine sebep olmaktadır. Yıl sayısı 360 güne bölünerek toplamı 10 puan ile sınırlandırılmaktadır. Bu maddenin gözden geçirilerek, her eğitim öğretim yılına 1 puan verilerek yeniden düzenlenmesi gerekir. Ayrıca antrenörlük belgesine de puanlama siteminde yer verilmesi gerekmektedir. Kadrosuz Usta Öğreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları gidermek ve hizmetlerinin karşılığı olan özlük haklarının tesis edilmesini sağlamak için, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirtilen memur kadrolarına veya 4B sözleşmeli kadrolarına atanmaları zaruriyeti oluşmuştur.”

 

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu