SÖMÜRÜ

MUSTAFA MIZRAK

Sömürücü sermayenin ulaştığı küresel birikim, politikaları dünyada egemenliğini yaymak istemektedir. Küreselleşme sermayenin dünyada serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla, bütün ekonomik engelleri ortadan kaldırarak, pazarları bütünleştirmek yoluyla küresel bir piyasa oluşturma süreci şeklinde tanımlanabilir. Sömürücü sermaye bilim ve teknikteki büyük buluşları gerçekleşmiştir. Doğa karşısında elde ettiği zafer insanda kendisi ve girişimleri konusunda büyük bir güven yaratmış olup, siyasal ve sosyal alanda bütün kapıların açılmasını sağlamıştır. İşte budur sömürü..

 

Düşüncelerin ve ideolojilerin önce insanı ve evreni nasıl anlamlandırdığına bakılması gerektiğini düşünüyorum. Her hangi bir düşüncenin, bir inancın, bir ideolojinin değerlendirmesini yaparken, o düşüncenin evren, dünya, toplum ve insan tasavvuru nasıldır buna bakmak gerekir. Hangi renk, hangi ırk, hangi dil diğerlerinden daha üstündür ki. İnsanların değerlendirilmesinin görünüş biçimine değil söylemlerine göre yapılması gerektiğine inanıyorum. Hayatın başlangıcında bütün canlılar, bütün insanlar birbiri ile akraba idi. Bir insan evrime de inansa, yaratılışa da inansa da bütün insanlar iki inançta da akrabadır. Kapitalizmin zenginlik olduğu kadar büyük bir yoksulluğu da ortaya çıkarmıştır.

 

Zenginliğin kaynağını işgücünün miktarı ve üretkenliğin belirlediğini, pazarın genişliği ile buna bağlı olarak artan olduğunu biliyoruz. Egemen bir güçten yoksun olan insanın ayakta duramayacağını, Tanrı’nın yasalarına aykırı olmamak işbölümünün, zenginliği arttıran esas etken koşuluyla, uyrukların egemenlerine mutlak itaatle yükümlü olduklarını ileri süren sömürücüler kolayca mekanizmalarını işletmektedir. Rab Korkusu Bilginin Temelidir. Oysa Ahmaklar Bilgiyi Ve Terbiyeyi Küçümser. Mustafa Mızrak / Gazeteci / Yazar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu