“Salgının faturasını emekçilere kesmeyin”

Belediye-İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Güner; salgının da, ekonomik krizin de sorumlusunun kendileri olmadığına dikkat çekerek, “Artık yeter, salgının faturasını daha fazla emekçilere kesmeyin. Sorumlu biz değiliz bedelini de biz ödemeyeceğiz” dedi.

Başkan Güner, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; 1 Mayıs’a, çalışma koşullarının ağırlaştığı, temel tüketim mallarına gelen zamların işçilerin belini büktüğü, ücretlerin eridiği, salgına rağmen emekçilerin üretime ve hizmete aralıksız devam ettiği, halkın bir yandan pandemiyle bir yandan ekonomik krizle boğuştuğu bir ortamda girildiğini söyledi. Pandemi süresince toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelen, sokağa çıkma yasaklarında bile kapalı ortamlarda yan yana çalıştırılan emekçilerin, sıra 1 Mayıs’a, en temel ve acil sorunlarını toplu olarak ve daha güçlü şekilde dile getirecekleri güne gelince, meydanlara çıkmalarının salgın gerekçesiyle yasaklandığını söyleyen Başkan Güner, “İşsizlik her gün yeni rekorlar kırıyor. Adı değişen özü değişmeyen Kod 29 uygulamasıyla on binlerce emekçi tazminatsız işten atılıyor. Milyonlarca çalışan ve ailesi ücretsiz izin dayatmasıyla üç kuruş paraya yaşamaya mahkum ediliyor. Milyonlarca emekçi, artan enflasyon nedeniyle açlık sınırında yaşam mücadelesi veriyor. Çarşı pazar alışverişi her gün bir öncekinden daha pahalı oluyor. Uzaktan çalışma gibi esnek çalışma biçimleriyle güvencesizlik yaygınlaşıyor. İktidar salgın süresince aldığı kararlarla, yaptığı yasal düzenlemelerle tercihini bir kez daha işçiden değil, sermayeden yana kullanıyor. Salgın fırsatçılığı yaparak, emekçilerin Anayasal ifade, gösteri haklarını kısıtlarken, örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını yasaklıyor” görüşlerini savundu.

“SALGININ DA, EKONOMİK KRİZİN DE SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ”

“Artık yeter, salgının faturasını daha fazla emekçilere kesmeyin” diyen Başkan Güner, şunları kaydetti: “Salgının da, ekonomik krizin de sorumlusu biz değiliz, bedelini de biz ödemeyeceğiz. Taleplerimiz açık ve net. Kısmi, süreli kısıtlamalar yerine, salgınla mücadele için acil ve zorunlu işler dışında herkese gelir desteği sağlayarak tüm işler en az 28 gün durdurulmalıdır. Kod 29 değişti yalanına son verilerek, işten atmalar yasaklanmalıdır. Başta belediye emekçileri olmak üzere tüm emekçilere, tüm halkımıza yaygın test ve hızlı aşılama olanakları sağlanmalıdır. Sendikal hak ve özgürlükler başta olmak üzere, bireysel ve kolektif özgürlükler önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Pandemi koşullarında zorunlu ücretsiz izine gönderilen emekçilerin ücretleri tam olarak ödenmelidir. Emekçiler üzerindeki adaletsiz vergi yükü kaldırılmalı, vergi adaleti sağlanmalıdır. 1 Mayıs’ta emekçilerin olduğu her yerde, daha iyi koşullarda yaşamak ve çalışmak için sendikal ve sosyal güvenlik haklarının eksiksiz güvence altına alındığı, ‘insan onuruna yaraşır iş’, ‘ekmek, barış, adalet ve demokrasi’ talebini, yükselteceğiz.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu