Kağıt üstündeki şantiye şefliği önlenmeli

MERSİN(ACİL HABER)- İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Gülçin Barbaros Ak, sektördeki inşaat şefliğinde yaşanan sorunların zaman geçirilmeden giderilmesi çağrısında bulunarak, “Kağıt üstünde kalan şantiye şefliği önlenmelidir” dedi. Başkan Ak, oda binası önünde yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında şantiye şefliği alanında yaşanan sorunları paylaştı. Başkan Ak, şantiye şefliğinin yapı üretimi veya mimarlık-mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın plan, proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat kurallarına, genel şantiye organizasyonu işlerine dair teknik mevzuata uygun olarak yürütülme ve denetlenme işi olduğunu hatırlattı.

Şantiye şefinin son derece önemli görevleri bulunduğunu vurgulayan Ak, “Bunlardan ilki yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi ikincisi inşaatın iş ve işlemlerinin planlanması, sevk ve idaresi, üçüncüsü iş güvenliğinin sağlanması işçi sağlığının gözetilmesidir. Açıkça görüldüğü gibi, topraklarının yüzde 93’ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye’de, güvenli yapı üretimi ve deprem nedeniyle oluşacak zararların asgariye indirilebilmesi için şantiye şefliği anahtar konumunda yer almaktadır” dedi.

“ŞANTİYE ŞEFİ ŞANTİYEDEN AYRILAMAZ!”

Şantiye şefliğinin bir başka kilit rolünün şantiye alanında işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili olduğunu ifade eden Başkan Ak, şöyle devam etti:
“Ne acıdır ki ülkemiz yıllardır işçi ölümlerinde Avrupa birinciliğini ve dünya üçüncülüğünü bırakmamaktadır. Bu işçi ölümlerinin büyük çoğunluğunun inşaat sektöründe yaşandığı herkesin malumudur. Dolayısıyla, iş kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, şantiye şefliğinin yetkin kişilerce yürütülmesi hayati önemdedir. Yapı üretim sürecinde bu denli önemli bir görev olan şantiye şefliği, gerek mevzuatta yer alan, gerekse uygulamada yaşanan eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle çözümün değil sorunun bir parçası haline getirilmiş, ivedilikle çözüm bekleyen bir alandır. Şantiye şefinin, taşıdığı sorumluluk ve şantiye alanında yüklendiği görevin kapsamı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gereken bir görev olması gerekir. Bir mühendisin mevzuatta izin verildiği gibi, 30 bin m2`ye kadar 5 ayrı işin şantiye şefliğini yapma şansı yoktur. Üstelik ilgili mevzuata göre, yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaat alanı sınırı uygulanmamaktadır. Bu koşullarda, nitelikli bir yapım hizmeti sunmak olanaksız hale gelmiştir, gelmektedir. Şantiye şefliğinin görevlendirilmesinde idarelerin keyfi davrandığı tespit edilmiştir.”

“KAĞIT ÜSTÜNDE KALAN ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ÖNLENMELİDİR”

Başkan Ak, ‘imzacılık’ diye tabir edilen ve sadece resmi işlemlerde görünsün diye kâğıt üstünde kalan şantiye şefliğinin oldukça yaygın olduğuna da dikkat çekerek, “Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin, bir deprem ülkesinde hepimizin gözü önünde ve ilgili her kurum ve kuruluşun bilgisi dahilinde sadece kağıt üzerinde kalması ülkemiz için bir utanç kaynağıdır. Bu durum depremle yaşamaya zorunlu olan ülkemizde bizzat can güvenliğimiz açısından tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Başkan Ak, şantiye şefliği alanındaki sorunların çözümü için oda olarak hazırladıkları raporu da kamuoyuyla paylaştı. Raporda, şu başlıklara dikkat çekildi:
“İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde; yapım işinin konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranının dikkate alınması, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalıdır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önünü geçilmesi için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmelidir. Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır.”

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu